BÚT CHIẾN Việt Nam Học

BÚT CHIẾN Việt Nam Học

   Chuyên mục BÚT CHIẾN VIỆT NAM HỌC gọi tắt là  BÚT CHIẾN ra đời, không phải vì muốn gây chiến trong xã hội đang vào mùa Covid – để cần sự đoàn kết thương yêu đùm bọc “Chín bỏ làm mười” mà chính là gợi nhớ lại một thời kỳ mà hai dòng mạch tư tưởng “Tân Cựu” – tức là Cái Mới, Cái Cũ – như hai tầng địa chất làm rung lắc nền tảng văn hóa An Nam-Việt Nam vào những năm 1930.

Rung lắc mà không làm sụp đổ – trái lại – đã bồi đắp nên một “Gò Mối” tư tưởng hiện đại để dân tộc Việt Nam tiến vào thời kỳ Duy vật !? để có nhiều tiền với lòng trắc ẩn! Mà nhiêu tiền chất đống để làm gì trong kho ngân hàng cũng không bằng cái máy ATM1 gạo ngoài đường phố.

   Ban Tu Thư chúng tôi sẽ lập riêng trang mạng Web-Hybrid lấy tên THÁNH ĐỊA BÚT CHIẾN VIỆT NAM HỌC – thanhdiabutchienvietnamhoc.com nơi đó chúng tôi sẽ tái hiện cuộc bút chiến trong đó có Dòng thơ mớiGiáo sư THANH LÃNG rất quan tâm để xây dựng nên Chứng chỉ Văn chương Quốc âm tại Trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn. Chúng tôi tự hứa sẽ đưa vào cuộc Bút chiến mà độc giả gửi đến về công trình Techniques du Peuple Annamite của HENRI OGER Kỹ thuật của Người An Nam  được thực hiện tại Hà Nội vào những năm 19081909.

   Đây là lúc độc giả so đọ theo cách đối chiếu Văn bản Học, Ngôn ngữ học  ở đây là chữ Hán Nômchữ Pháp giữa hai bên Một bên là luận án tiến sĩ sử học của Phó Giáo sư Tiến sĩ Sử học NGUYỄN MẠNH HÙNG với sự trợ giúp học thuật của một bộ phận giáo sư ngôn ngữ PhápHán Nôm tại Trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn từ năm 1962 Bên còn lại là hai giáo sư người Pháp tên là OLIVIER TESSIER và PHILIPPE LE FAILLER người của Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp đã trở lại Việt Nam sau này để tự nhận là đã phát hiện công trình nói trên để xin tài trợ nghiên cứu, ấn hành với sự giúp đỡ của bộ phận trong đó được biết là có Giáo sư NGUYỄN VĂN NGUYÊN cây đại thụ của làng Hán Nôm tại Hà Nội.

   Độc giả đã được phép đọc toàn bộ bản thảo Luận án của Thầy NGUYỄN MẠNH HÙNG mà chúng tôi được cung cấp để lên bài.

   Xin độc giả chú ý về sự liêm chính trong nghiên cứu học thuật và sự giả tạo ký giả chữ ký của tác giả HENRI OGER một số phận đã bị giới học phiệt Đông phương học Pháp tiêu diệt.

   Xin độc giả thưởng thức cho vui.

BAN TU THƯ
09 /2020

MỜI XEM:
◊  CHỮ VIỆT NHANH & CHỮ VN SONG SONG 4.0 có đúng NGUYÊN TẮC ÂM VỊ HỌC hay không?
◊  Phải XÓA BỎ nền giáo dục cũ, XÂY DỰNG nền giáo dục mới.
◊  Sách CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC có những KHUYẾT ĐIỂM nghiêm trọng.
◊  v.v…

(Visited 52 times, 1 visits today)