CHÂU THẠCH

CHÂU THẠCH, tên thật là TRƯƠNG VĂN TRẠN, sanh ngày 15/7/1943 (tuổi Quý Mùi), chánh…