Pierre Huard

PIERRE HUARD (16/10/1901, Bastia-Corse – 28/4/1983, Paris) là một giáo sư, bác sĩ người Pháp.
CHÂU THẠCH

CHÂU THẠCH, tên thật là TRƯƠNG VĂN TRẠN, sanh ngày 15/7/1943 (tuổi Quý Mùi), chánh…