Giới thiệu Chuyên mục LỜI TỰA

Giới thiệu Chuyên mục LỜI TỰA

    Ban Tu Thư xin trân trọng giới thiệu Chuyên mục LỜI TỰA – đây là chuyên mục giới thiệu những LỜI TỰA, LỜI GIỚI THIỆU, LỜI MỞ ĐẦU, DẪN NHẬP, v.v… giới thiệu về một công trình nghiên cứu, một quyển sách, một bài viết chuyên khảo, một diễn văn nhỏ, v.v…
   Chúng tôi xin đánh số thứ tự các bài viết LỜI TỰA để Quý độc giả dễ dàng theo dõi, truy cứu và xin bắt đầu LỜI TỰA số 1Iconographie Historique de l’Indochine FrançaiseLỊCH SỬ ĐÔNG DƯƠNG THUỘC PHÁP qua TRANH ẢNH – giới thiệu quyển sách sắp xuất bản – Chủ biênPGS. TS. Sử học NGUYỄN MẠNH HÙNG.
    Xin Quý độc giả quan tâm theo dõi và thưởng thức.

BAN TU THƯ
09 /2020

(Visited 100 times, 1 visits today)