Công trình viết tay năm 1972 – Từ điển Nhật-Hán-Việt-Anh

NGUYỄN VŨ DŨNG1

     Vì tác phẩm lớn – Bộ Từ điển Nhật-Hán-Việt-Anh – nên được viết ra thành 4 quyển – toàn bộ được viết tay. Các từ ngữ và thành ngữ dùng trong mỗi quyển không trùng nhau mà khác biệt hoàn toàn. Toàn bộ 4 quyển, mới có thể tra cứu đầy đủ. Quyển II ấn hàng cuối năm 1972, in offset giấy trắng, tốt, bìa cứng.

Từ điển Hán-Nhật-Việt-Anh – Quyển I

    Một quyển từ điển chữ Nho, viết bằng bút lông, tra theo bộ như kiểm tra của Khang Hy Từ điển, từ nguyên từ hải hay của Thiều Chửy trong quyển Hán-Việt từ điển. Sách dùng để tìm hiểu chữ Hán-Kanji – đối với người Nhật, hầu so sánh chữ Hán đối với tiếng Việt ta. Sách giúp ta hiểu được chính văn Nhật Bản hầu có thể xem sách báo viết bằng Kanji, Hiragana, Katakana. Ngay cả những bản văn chữ Nho của văn hóa Trung Quốc. Sách dày 2000 trang, khổ lớn, in offset.

Từ điển Hán-Nhật-Việt-Anh – Quyển II

    Phụ giúp cho Quyển I trong việc trình bày cách tra theo bộ, theo nét như Hán-Việt Từ điển của Đào Duy Anh. Nhân dịp tác giả thử đề nghị một phương pháp tra cứu theo dạng – nghĩa là những chữ có hình dạng giống nhau được phân loại thành nhóm. Tuy nhiên, tác giả rất mong mỏi được các vị học giả uyên thâm cho biết ý kiến về sự bất tiện – nếu có – hầu sửa chữa lại cho được tốt đẹp hơn. Sách sắp chữ, in dầy 1000 trang.

Lời nhà xuất bản

     Đây là tác phẩm đầu tiên mà chúng tôi2 đã nhận bản quyền. Một bộ từ điển chữ Nhật được viết ra chữ Hán, rồi từ đó đó giải thích rõ ra bằng nghĩa chữ Việt, chữ Anh mà giáo sư Nguyễn Vũ Dũng đã có công biên soạn trong suốt thời gian 7 năm qua.

     Đó là bộ sách lớn, dày hơn 3000 trang; vì thế mà lúc đầu, khi cầm lấy bản thảo, chúng tôi không dám nhận in, vì lẻ sự chi phí cho tác phẩm lên đến năm, ba triệu và thời gian ấn hành phải có ít nhất là 3 năm. Vả lại, ở bản thảo ngoài thứ chữ Romaji, có cả HiraganaKanji – tức là chữ Nho – thì không một nhà in nào chịu nhận để in cả. Vì khó khăn lớn nhất là không có nhân công sắp một lần 4 thứ chữ và không biết hoàn cảnh xã hội hay thay đổi và tác phẩm có tiến hành tốt đẹp không hay phải dở dang. Có người đề nghị nên gửi sang Nhật – nói là nói thế chứ chúng tôi nào có ai quen biết gì với bên đó và ai sẽ đứng ra trong nôm công việc. Vấn đề tin một bộ sách – cách nhất là từ điển – khó khăn vô cùng. Thôi thì mình tin vào sức mình có. Chúng tôi liền đề nghị ngay với tác giả là tự tay tác giả viết ra tác phẩm ấy. Chữ La Mã Romaji thì viết bằng bút thường, còn chữ Nho cần viết bằng bút lông cho thật rõ nét; nếu được vậy thì tác phẩm có giá trị lớn lắm. Ngoài ra chúng tôi cũng xin tác giả rút ngắn gọn tác phẩm lại và chia toàn bộ ra làm 4 quyển. Hơn một năm qua, ngờ ra tác giả trở lại và chúng tôi tôi đem theo cả sự thành công từ nội dung phong phú đến hình thức trình bày. Tác giả có kể lại cho chúng tôi nghe biết bao là vất vả, trở ngại khi viết nên Quyển 1. Chúng tôi yêu cầu người nói lên những khó khăn đó ở phần sau quyển sách hầu độc giả cảm thông một trường hợp “viết từ điển” quá gây go và dai dẳng này.

… còn tiếp …

GHI CHÚ :
1:  NGUYỄN VŨ DŨNG – bút danh lúc bấy giờ (năm 1972) của PGS.TS. Sử học Nguyễn Mạnh Hùng.
2:  Nhà xuất bản Tự Vị, 7B Lương Hữu Khánh, Sài Gòn, 1972. Giấy phép xuất bản số 1395 /BTT/PHNT, Sài Gòn ngày 29/4/1972.

BAN TU THƯ
12 /2020

(Visited 29 times, 1 visits today)