Danh mục các Trường đào tạo VIỆT NAM HỌC – Phần 1 (ở trong nước)

Danh mục các Trường đào tạo VIỆT NAM HỌC – Phần 1 (ở trong nước)

Danh mục các Trường đại học có đào tạo ngành Việt Nam học ở trong nước gồm có:

1.  Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân vănĐại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Khoa học Xã hội Nhân văn;

2.  Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Việt Nam học Tiếng Việt;

3. Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, Khoa Việt Nam học;

4. Trường Đại học Phương Đông Hà Nội, Khoa Kinh tế Quản trị;

5. Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế, Khoa Việt Nam học;

6. Trường Đại Học Phú Xuân, Khoa Việt Nam học & Du lịch;

7.  Trường Đại học Phú Yên, Khoa Khoa học Xã hội Nhân văn;

8. Trường Đại Học Khánh Hoà, Khoa Khoa học Xã hộiNhân văn;

9. Trường Đại Học Đà Lạt, Khoa Quốc tế học;

10. Trường Đại Học Lạc Hồng, Đồng Nai, Khoa Đông phương học;

11. Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Khoa Việt Nam học;

12. Trường Đại Học Sư phạm TPHCM, Khoa Ngữ văn;

13. Trường Đại Học Tôn Đức Thắng, Khoa Khoa học Xã hội Nhân văn;

14. Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, Khoa Việt Nam học;

15. Trường Đại học Công Nghệ TPHCM – HUTECH, Khoa Việt Nam học;

16. Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành, Khoa Du lịchViệt Nam học;

17. Trường Đại Học Thành Đô, Khoa Du lịch;

18. Trường Đại Học An Giang, Khoa Du lịchVăn hoá nghệ thuật;

19. Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Công nghệ Việt – Nhật, Khoa Việt Nam học.

Việt Nam Học
(https://vietnamhoc.net)

(Tháng 9 /2019)

MỜI XEM:

◊  Danh mục các trường đào tạo VIỆT NAM HỌC – Phần 2 (ở nước ngoài)

(Visited 84 times, 1 visits today)