HENRI DE BONNECHOSE (1800-1883) – Hồng Y

HENRI DE BONNECHOSE (1800-1883) – Hồng Y

   BAN TU THƯ – vietnamhoc.net – Biên tập

[Hồng Y Bonnechose là người đã giới thiệu giám mục Pellerin gặp hoàng đế Napoléon III để Pellerin trình bày kế hoạch xăm chiếm Việt Nam.]

* * *

  HENRI-MARIE-GASTON DE BONNECHOSE (30/5/1800, Paris – 28/10/1883, Rouen) là Tổng giám mục và Hồng y ở Rouen. Lúc nhỏ, ông ở Brussels, Nijmegen – nơi cha của ông làm việc, sau đó học ở Rouen, Paris và theo đạo Tin lành. Đến 18 tuổi, ông đổi sang đạo Công giáo (ngày 13/9/1819). Ông tốt nghiệp luật sư Paris (ngày 29/7/1822) và trở thành luật sư hoàng gia ở Neufchâtel-en-Bray. Ông được bổ nhiệm làm Phó tổng chưởng lý tại Tòa án Hoàng gia Bourges (ngày 24/1/1827), rồi trở thành Tổng biện hộ tại Tòa án Riom (ngày 17/9/1827). Nhờ tổng giám mục Mgr de Rohan-Chabot giới thiệu, ông vào làm Tổng biện hộ Tòa án Besançon. Sau đó, ông đã từ chức (ngày 9/9/1830) để gia nhập Cộng đoàn các cha Bautain ở Strasbourg.

      Ông được phong chức Phó tế phụ (ngày 18/12/1830) và Phó tế (ngày 17/12/1831). Ông trở thành một linh mục tại nhà thờ Saint-Pierre-le-Vieux (ngày 29/12/1831) và giảng dạy tại trường đại học Juilly. Ông được Chính phủ Louis-Philippe cử đến Rome với tư cách là Hiệu trưởng của Trường Saint-Louis-des-Français (1844-1847) và đã nhận được sắc lệnh của hoàng gia bổ nhiệm làm giám mục ở Carcassonne – sau đó (năm 1852) được phong Hiệp sĩ Legion of Honor. Sau đó, ông được Hoàng đế Napoleon  III bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục ở Rouen (ngày 21/2/1858).

     Ngài được Giáo hoàng Piô  IX phong hồng y tại (ngày 11/12/1863) và được nhận thanh hồng y từ tay của Hoàng đế Napoleson III trong nhà nguyện Tuileries (ngày 14/1/1864). Ngài đã nhận được chiếc mũ đỏ và danh hiệu Saint Clemente (ngày 22/9/1864). Với nhân phẩm mới, ngài đã tiếp cận Thượng viện Đế chế thứ II và thường xuyên tham dự mật nghị hoàng gia (từ năm 1878 cho đến đời tổng thống Jules Grévy).

     Ngài đã đến Rome lần cuối cùng vào năm 1883 và đã mất vào ngày 28/10/1883 ở Rouen.

BAN TU THƯ
2 /2021

(Visited 29 times, 1 visits today)