Học giả NGUYỄN CUNG THÔNG

Học giả NGUYỄN CUNG THÔNG

     NGUYỄN CUNG THÔNG là một kỹ sư cơ khí. Ông du học với học bổng Colombo Plan từ Sài Gòn sang Úc vào năm 1973. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Melbourne (Úc); sau đó ông lấy thêm bằng Sư phạm của Trường Đại học Sư phạm Melbourne và mưu sinh bằng nghề kỹ thuật cơ khí và dạy học Toán, Vật lý ở Úc.

     Ông bắt đầu say mê Ngôn ngữ học khi theo học ngành Ngôn ngữ tại Trường Đại học Queensland và ngành giáo dục tại Trường Đại học Monash. Ông đeo đuổi các Dự án nghiên cứu về ngôn ngữ từ khi qua Úc với các đề tài như :

+  “Hiện tượng m” (Tại sao tiếng Việt lại có hiện tượng m: mắt, mũi, môi, mày, má, mép, miệng, mồm, mõm, mỏ, mí, mày … trên mặt con người?);
+  “Nguồn gốc Việt (Nam) của tên gọi 12 con giáp” (dựa vào các tiếng Hán cổ và Việt cổ /hệ Nam Á);
Tiếng Việt thời linh mục de Rhodes và các giáo sĩ sang An Nam truyền đạo (nhìn từ các góc độ khác nhau từ văn bản chữ Hán, Nôm và quốc ngữ);
+  …
Ông hy vọng trong tương lai có thể tìm ra được và xác nhận, liệt kê các tiếng Việt cổ biểu hiện các súc vật từ trong vốn từ Hán (thường bị đào thải và trở nên hiếm dùng). Tại Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 3 tại Hà Nội, ông đã đề cập đến vấn đề này. Theo ông, do yếu tố tâm linh, tín ngưỡng mà các chữ Tý, Sửu, Dần, Mão, … vẫn trường tồn trong quảng đại quần chúng.

     Học giả NGUYỄN CUNG THÔNG đã xuất bản một số sách như :

Phương pháp cấu tạo & Bảo trì xe hơi, NXB Đà Nẵng 1996 – 2001, ISBN0 646 301 586;
Phương pháp giải quyết vấn đề (Problem solving strategies), NXB Thống kê, 1996, ISBN 0 646 280 252;
Tiếng Việt tuyệt vời – Âm m trong tiếng Việt (Melbourne, Úc, 1997, Việt Nam ISBN 0 646 357 301);

+  và nhiều bài viết về ngôn ngữ, nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con giáp đăng trên các trang mạng cũng như trong các Hội thảo quốc tế của Viện Việt học (California, 2006), Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 3 (Hà Nội, 4-7/12/2008).

GHI CHÚ :
◊  Nguồn:  Tu viện Quảng Đức, Australia.
◊  Hình minh hoạ:  Học giả NGUYỄN CUNG THÔNG diễn thuyết về Tiếng Việt cổFitzroy, Melbourne, Úc ngày 1/5/2010 & Một số bài viết chuyên khảo …

MỜI XEM :
◊  Vài đóng góp của TỰ ĐIỂN BÉHAINE trong Văn hoá ngôn ngữ Việt Nam – Phần 1.
◊  Vài đóng góp của TỰ ĐIỂN BÉHAINE trong Văn hoá ngôn ngữ Việt Nam – Phần 2.
◊  Cuộc hải hành của Cha Francisco de Pina đến Đàng Trong – Lời Giới thiệu.
◊  Cuộc hải hành của Cha Francisco de Pina đến Đàng Trong – Phần 1 (Thân thế của Cha Francisco de Pina).
◊  Cuộc hải hành
của Cha Francisco de Pina đến Đàng Trong – Phần 2 (Cuộc Hải hành vượt trùng dương của Cha Francisco de Pina).
◊  Cuộc hải hành
của Cha Francisco de Pina đến Đàng Trong – Phần 4 (Hành trình trở về Macao của Cha Francisco de Pina).
◊ 
Cụm từ “KHOA HỌC” trong TIẾNG VIỆT thế kỷ thứ 17 – Phần 1.
◊ 
Cụm từ “KHOA HỌC” trong TIẾNG VIỆT thế kỷ thứ 17 – Phần 2.
◊ … v.v…

(Visited 22 times, 1 visits today)