Học LỊCH SỬ là bắt buột trong Giáo dục Phổ thông 2022

Học LỊCH SỬ là bắt buột trong Giáo dục Phổ thông 2022

     Ngày 03/8/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo ban hành Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT).

     Theo đó, điều chỉnh hoạt động giáo dục bắt buộc và các môn học lựa chọn trong Chương trình GDPT như sau :

+ Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm có: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Hoạt động trải nghiệm & hướng nghiệp, Nội dung giáo dục địa phương. (So với trước đây, bổ sung môn Lịch sử thành môn học bắt buộc).

+ Các môn lựa chọn gồm có: Địa lý, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật (các môn tự chọn đã không còn chia thành ba nhóm như trước đây).

     Ngoài ra, môn Lịch sử sẽ có thời lượng 52 tiết /mỗi năm trong Chương trình học của các lớp 10, 11, 12 (trước đây, thời lượng là 70 tiết).

     Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 03/8/2022. Mời xem chi tiết hoặc có thể tải về để xem: Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT.

GHI CHÚ :
◊  Nguồn:  Công ty Thư viện Pháp luật.

BAN TU THƯ
08 /2022

(Visited 39 times, 1 visits today)