Hội thảo Quốc tế VIỆT NAM HỌC lần 4 /2019 – DANH MỤC Phần 1: Việt Nam học QUỐC TẾ

       Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần 4 /2019 với chủ đề Những vấn để giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay do Khoa Việt Nam học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã được tổ chức trong hai ngày 26 và 27 tháng 7 năm 2019.

       Các nghiên cứu của các nhà Việt Nam học trong và ngoài nước tham dự Hội thảo đã tập trung vào bốn lĩnh vực sau:  1) Việt Nam học quốc tế, 2) Việt ngữ họcPhương pháp giảng dạy tiếng Việt, 3) Văn hóa – Văn học Việt Nam, 4) Lịch sử Xã hội Việt Nam.

       Đã có 118 đề tài đặc sắc của các nhà nghiên cứu Việt Nam học trong và ngoài nước nêu ra trong Hội thảo và được tập hợp theo bốn lĩnh vực nêu trên. Lĩnh vực 1Việt Nam học Quốc tế” có 27 đề tài. Lĩnh vực 2Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt” có 30 đề tài. Lĩnh vực 3 “Văn hóa – Văn học Việt Nam” có 33 đề tài. Lĩnh vực 4 “Lịch sử – Xã hội Việt Nam” có 28 đề tài.

27 Đề tài “Việt Nam học Quốc tế”

1)  Tình hình giảng dạy tiếng Việt trong các trường đại học ở Nhật BảnBùi Duy Dương;

2)  Việt Nam học nhìn từ lịch sử nghiên cứu tại Ecoles Pratiques des Hautes Études (EPHE, Pháp) – Cao Việt Anh;

3)  Nghiên cứu, giới thiệu về Việt Nam của các học giả phương TâyĐào Mục Đích, Võ Thanh Hương, Đinh Khắc Thuận;

4)  Nghiên cứu Hán Nôm tại Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI – Ye Shao Fei;

5)  Nghiên cứu, giới thiệu văn học Việt Nam ở Nhật Bản – Đoàn Lê Giang;

6 Triển vọng nghiên cứu Việt Nam học – Hồ Khánh Vân;

7Bộ sưu tập sách Hán Nôm ở Thư viện Trường Đại học Yale – một đóng góp quan trọng của Maurice Durand về Việt Nam học – Huỳnh Quán Chi, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh;

8 Phan Bội Châu qua nghiên cứu của học giới Trung Quốc hiện đại – Lê Quang Trường;

9Sứ giả kết nối văn hóa Việt – Trung: Giới thiệu những tác phẩm văn học, lịch sử và sự nghiệp giảng dạy và mạng lưới giao thiệp của học giả người Hoa Việt Nam Lý Văn HùngLuo Ching-Wen (La Cảnh Văn);

10)  Cách tiếp cận hỗn hợp trong nghiên cứu Việt Nam họcNguyễn Chí Hòa;

11)  Lược thuật những nghiên cứu về Hoa kiều ở Việt Nam của Trần Kinh Hòa – Nguyễn Mạnh Sơn;

12 Giao lưu sách vỡ giữa Hoa Nam (Trung Quốc) với Nam Bộ (Việt Nam) cuối nhà Thanh;

13Chân dung người Việt thế kỷ XVII – XIX qua một số du ký của người Trung Quốc – Nguyễn Thị Kim Phượng;

14Nghiên cứu Việt Nam qua kho sách Nhật Bản hiện lưu trữ tại Hà Nội – Nguyễn Thị Oanh, Đinh Huyền Phương;

15Nghiên cứu lịch sử và văn học Việt Nam ở Nhật Bản – Nguyễn Tiến Lực;

16Hai nhà Việt Nam học Nhân Bảo, La Trường Sơn với “Bà chúa thơ Nôm” – Nguyễn Văn Hoài;

17Nâng cao chất lượng ngành Việt Nam học – Nguyễn Văn Lịch;

18Khảo sát lại lộ trình đi sứ của Nguyễn Du và thứ tự các bài chữ Hán trong Bắc hành tạp lụcNohira Munehiro;

19Thành tựu nghiên cứu và giới thiệu văn học Việt Nam của các học giả Hàn QuốcPhan Thị Thu Hiền;

20Đặc điểm tình hình giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trên thế giới – Phan Thị Yến Tuyết;

21Đánh giá thành tựu nghiên cứu của các học giả Trung Quốc về lãnh thổ Đài Loan, về tiểu thuyết Hán văn Việt Nam – Phan Thu Vân;

22Lịch sử giảng dạy và học tập tiếng Việt tại Nhật Bản vào thế kỷ 18-20Shimizu Masaaki;

23Từ lịch sử Việt Nam học của nước Nga: những sinh viên Đông Dương ở nước Nga Xô Viết, các năm 1920-1930 – Socolov A.A.;

24Vấn đề giảng dạy văn học Việt Nam tại Hàn Quốc – Trần Thị Mai Nhân, Lưu Thị Sinh;

25Đề tài lịch sử Việt Nam trung đại trong nghiên cứu của sử học Nga từ sau năm 1975 đến nay – Trần Thị Thái Hà;

26Tình hình nghiên cứu văn học Việt Nam tại Trung Quốc thể kỷ XXI – Xia Lu (Hạ Lộ), Trương Tâm Nghi.

BAN TU THƯ
09/2019

MỜI XEM:
◊  Hội thảo Quốc tế VIỆT NAM HỌC lần 4 /2019 – DANH MỤC Phần 2: VIỆT NGỮ HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT

(Visited 43 times, 1 visits today)