Hội thảo quốc tế VIỆT NAM HỌC và ĐÀI LOAN HỌC 2019 – Phần 4

Hội thảo quốc tế VIỆT NAM HỌC và ĐÀI LOAN HỌC 2019 – Phần 4

… tiếp theo Phần 3:

Danh mục 191 đề tài báo cáo trong Hội thảo

150.  Mô hình định giá cao su và ứng dụng của nó vào trang trại cao su – Srisuksai Pithak – School of Economics, Sukhothai Thammathirat Open University.

151.  Đánh giá phân tích về quan hệ kinh tế xã hội và chính trị xã hội của Đài Loan và Việt Nam trong bối cảnh phát triển hơn nữa về chất lượng – Stepanova Elena – Institute of the Far East, Russian Academy of Sciences.

152.  Phát âm tiếng Việt của người học Đài Loan – Tan Bun U – Chương trình thạc sĩ, Khoa Văn học Đài Loan, Đại học Quốc gia Cheng Kung.

153.  So sánh quan hệ thương mại Đài Loan – Việt Nam và Đài Loan – Thái Lan năm 2001 – 2018: Cơ hội và thách thức – Techalertkamol Mananya, Nguyễn Hương Giang – Trung tâm Nghiên cứu Thái Lan, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP. HCM.

154.  Bài phân tích về lịch sử văn hóa chè Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử văn minh chè thế giới – Thái Vũ Kiệt – Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan.

155.  Nhiệm vụ của Phật giáo đối với việc giáo dục đạo đức xã hội tại Việt Nam và Đài Loan hiện nay – Thich Nữ Tôn Nữ – Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM.

156.  Vai trò của Bắc Kỳ và Đài Loan trong công ty Tiếng Anh Đông Ấn Độ Chiến lược thương mại Đông Á vào cuối thế kỷ XVII – quan điểm so sánh – Tran Ngoc Dung – Department of History, Hanoi National University of Education.

157.  Văn hoá tận dụng và ứng phó với môi trường của cư dân vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam từ góc nhìn sinh thái học văn hoá – Tran Thi Quynh Luu – School of Language – Culture – Art, Ba Ria – Vung Tau University.

158.  Minh hoạ báo và nữ quyền đầu những năm 30 – Tran Thi Thy Tra – Viện Văn hoá nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS).

159.  Tiếp nhận văn học Nhật Bản ở Việt Nam và Đài Loan đầu thế kỉ XXI: Nghiên cứu so sánh – Tran Thuc – Department of Literature, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

160.  Tìm hiểu phương tiện ngôn ngữ đánh giá được sử dụng như thế nào trong một số thể loại văn bản thông dụng bằng tiếng Việt ở trường học – Tran Van Phuoc – English Department, Hue University of Foreign Languages.

161.  Lễ cúng Miếu đạo Tứ ân Hiếu nghĩa và việc bảo tồn tín ngưỡng dân gian Nam bộ – Trần Đình Hằng – Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Huế.

162.  Thiết chế xã hội truyền thống ở vùng đầm phá Thừa Thiên Huế và sự thích ứng với bối cảnh hiện đại – Trần Mai Phượng, Hồ Viết Hoàng – Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học, Đại học Huế.

163.  Truyền thông tộc người thiểu số trong sự phát triển bền vững vùng Đông Nam bộ Việt Nam – Trần Phương Nguyên – Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.

164.  Thiết chế xã hội truyền thống ở vùng đầm phá Thừa Thiên Huế và sự thích ứng với bối cảnh hiện đại – Trần Mai Phượng – Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học, Đại học Huế.

165.  Lựa chọn nghề của thanh niên ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh: Xu hướng và yếu tố tác động – Trần Thảo, Đinh Mạnh Tuấn – University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hochiminh City.

166.  Vấn đề phân loại địa danh ở Việt Nam theo tiêu chí ngữ nguyên – Trần Thị Hồng Hạnh – Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

167.  Xây dựng chữ viết La tinh cho ngôn ngữ dân tộc thiểu số: Tình trạng thực tế hiện nay ở Việt Nam – Trần Chí Dõi – Khoa Ngôn ngữ học trường ĐHKHXH&NV-Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.

168.  Thơ văn Thái Đình Lan và Đặng Huy Trứ trên con đường “viễn hành lân quốc” – Trần Thị Hoa Lê, Thành Đức Hồng Hà – Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội.

169.  Từ cuốn “Lược sử văn học Đài Loan” của Diệp Thạch Đào suy nghĩ về việc viết lịch sử văn học Việt Nam – Trinh Ba Dinh – Vietnam  Institute of Literature.

168.  Quan hệ Việt Nam – Mỹ hơn 40 năm (1973-2019) hợp tác và phát triển bền vững – Trinh Huong – Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội.

169.  Năng lực ngôn ngữ xã hội và vai trò của nó trong dạy và học tiếng Việt như một ngoại ngữ – Trịnh Cẩm Lan – Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.

170.  Đào tạo giáo viên theo định hướng phát triển năng lực thực hành tại Trường đại học Thủ Dầu Một  – Tran Van Trung – Phòng Khoa học; Trườnng Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

171.  Văn bia Hán Nôm với Phật giáo Trúc Lâm thời Trần ở Việt Nam – Trương Thuỷ – Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

172.  Sắp xếp lại ký ức của con cháu người Trung Quốc: Câu chuyện về nghi lễ tổ tiên của gia đình Minh Hương tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  – Tsuchya Atsuko – ABD Status.

173.  Internet và sự tác động đến biến đổi văn hóa ở Việt Nam hiện nay – Từ Thị Loan – Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS).

174.  Đào tạo Mỹ thuật ứng dụng tại các trường đại học Việt Nam và Đài Loan – Cơ hội hợp tác, phát triển  – Vo Thi Thu Thuỷ, Hoàng Quân, Nguyễn Thị Hồng Tươi – Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

175.  Phương pháp dạy học trải nghiệm trong đào tạo giáo viên tại Trường đại học Thủ Dầu Một, Việt Nam – Võ Thị Ngọc Trâm – Khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

174.  Văn học hiện đại và đương đại của Đài Loan tại Việt Nam – lấy “Giấc mơ mùa xuân ngõ Hulu” của Ye Shitao làm ví dụ – Vu Thi Bich Ngoc – Đại học Renmin Trung Quốc.

175.  Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Đài Loan ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay – Vu Thi Thu Giang – Institute of History, VASS.

176.  Nghiên cứu so sánh phong tục tập quán dùng bùa của người Việt ở Việt Nam và người Hán ở Đài Loan – Vũ Hồng Thuật – Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

177.  Sự hội nhập của Đàng Trong (Cochinchina) thế kỷ XVI – XVIII nhìn từ dòng chảy của các nguồn thương phẩm – Vũ Thị Xuyến – Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

176.  Hình ảnh Thần Nông qua tín ngưỡng của Việt Nam và Đài Loan – Vuong Thi Huong – Viện nghiên cứu Hán Nôm.

177.  Sự hình thành ngôn ngữ viết hiện đại bao gồm tiếng Việt và cân nhắc đến dạng viết của người Đài Loan – Washizawa Takuya – Department of Asian languages, Kanda University of International Studies.

178.  Sự khác biệt giữa tín ngưỡng Lohan của Đài Loan và Việt Nam – Lee Guimin – Viện nghiên cứu Hán Nôm.

179.  Một nghiên cứu so sánh quá trình hiện đại hóa giữa văn học Việt Nam và Đài Loan từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ 20 – Chen Qiuxiang, Li Haiying – Khoa Ngôn ngữ, Đại học Sư phạm Hà Nội.

180.  So sánh sự phát triển của từ trong tiêu đề tiếng Việt và từ tiếng Trung ở Đài Loan – Xu Tomi, Fan Wenzhao, Trịnh Miaowei – Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Đại học Yuanzhi, Đài Loan.

181.  Trái cây Đài Loan xuất hiện trên cuốn sách Tsai của Đài Loan “Trăm trái cây mới nhất” – truyện cổ tích – Truong Yup – Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, Khoa Văn học Đài Loan.

182.  Bản sắc dân tộc của người Việt Nam đương đại: Phương pháp và quan điểm của lịch sử truyền miệng – Truong Sach, Zhang Hanjun (Giáo sư, Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Hakka, Đại học Quốc gia Trung ương) – Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Đại học Yuanzhi, Đài Loan.

183.  Nhiều hơn “một người, một từ”: Một trường hợp nghiên cứu về chính sách ngôn ngữ gia đình của hôn nhân Đài Loan – Truong Xie Qian – Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Đại học Taitung.

184.  Bước đầu tìm hiểu về phong tục đội Piêu của người Thái ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam – Chen Li Duong – Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Đại học Yuanzhi, Đài Loan.

185.  Quan hệ kinh tế Đài Loan – Việt Nam trong bối cảnh “Chính sách hướng Nam mới” của Đài Loan – Phong Hui, Tiến sĩ Huang Huiying (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hanlin Trung Quốc.

186.  Ảnh hưởng của những lời nói của Han Yue đối với việc tiếp thu tiếng Trung của các sinh viên Việt Nam – Vàng Tố Tố – Đại học Chính trị, Giảng dạy Ngôn ngữ Trung Quốc, Chương trình Thạc sĩ.

187.  Một nghiên cứu về những thay đổi của việc hy sinh tổ tiên ở Việt Nam vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 – Pei Mitsuo – Khoa Ngôn ngữ và Văn học Đông Á, Đại học Quốc gia Cao Hùng.

188.  Về việc biên soạn và tái hợp nhất ý nghĩa của từ điển Đài Loan và Nhật Bản trong thời kỳ quản lý Nhật Bản – Pan Wei Xin – Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, Khoa Văn học Đài Loan.

189.  Từ mượn tiếng Quảng Đông bằng tiếng Việt – Lu Pei – Đại học thành công Học viện Văn học Đài Loan.

190.  Văn hóa ẩm thực của lễ hội truyền thống Việt Nam trong văn học Việt Nam – Lu Jinshi – Đại học Tây Bắc, Khoa Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế (Việt Nam).

191.  Giải thích một bức tranh Việt Nam: Cậu bé chăn cừu – Nghiem Tomohiro – Phó giáo sư, Khoa nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Quốc gia Cheng Nam.

BAN TU THƯ
11 /2019
(nguồn:  Trường Đại học Quốc gia Thành Công, Đài Loan)

MỜI XEM:
◊  Hội thảo quốc tế VIỆT NAM HỌC và ĐÀI LOAN HỌC 2019 – Phần 1
◊  Hội thảo quốc tế VIỆT NAM HỌC và ĐÀI LOAN HỌC 2019 – Phần 2
◊  Hội thảo quốc tế VIỆT NAM HỌC và ĐÀI LOAN HỌC 2019 – Phần 3

(Visited 109 times, 1 visits today)