NGƯỜI CHU RU trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em ở Việt Nam

NGƯỜI CHU RU trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em ở Việt Nam

   Dân tộc CHU RU còn có các tên gọi khác là Chơ-ru, Ru. Người CHU RU có trên 16.900 nhân khẩu, chủ yếu ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), số ít ở tỉnh Bình Thuận. Tiếng CHU RU thuộc hệ ngôn ngữ Nam Đảo1.

   Người CHU RU sống định canh định cư với nghề làm ruộng từ lâu đời. Họ có nghề trồng dâu nuôi tằm, đời sống tương đối ổn định. Ngoài trồng trọt, người CHU RU còn chăn nuôi trâu, bò, lợn, dê và nhiều loại gia cằm. Thủ công gia đình của họ: đan lát các đồ dùng gia đình bằng mây tre, tự rèn các công cụ sản xuất như liêm, cuốc, dao… Họ có một số làng gốm nổi tiếng. Săn bắn, hái lượm và đánh cá đem lạl nguồn thức ăn đáng kể hàng ngày.

   Làng (plây) của người CHU RU bao gồm nhiều dòng họ và gần đây có cả những người khác tộc cư trú. Đứng đầu làng là Pô plây2 (trưởng làng) do bầu ra, không mang tính cha truyền con nối.

   Trong làng người có uy tín sau trưởng làng là thầy cúng. Xưa kia các gia đình người CHU RU thường có 3-4 thế hệ, sống trong nhà dài. Hôn nhân một vợ một chồng, nhà gái phải cưới chồng cho con, hôn nhân cư trú bên nhà vợ. Người CHU RU có tục thờ cúng tổ tiên. Trong nhà không có bàn thờ, việc thờ cúng diễn ra ở nghĩa địa. Các nghi lễ nông nghiệp của người CHU RU khá phong phú như cúng thần đập nước, thần mương nước, thần lúa, ăn mừng lúa mới…

   Đáng chú ý là lễ cúng thần Bơ-mung3 (thần đập nước) vào tháng 2 âm lịch. Nguời CHU RU có vốn dân ca, ca dao tục ngữ phong phú, trong đó nổi bật chủ đề ca tụng chế độ mẫu hệ và vai trò của phụ nữ trong xã hội cổ truyền. Họ có nhiều trường ca, truyện thơ có giá trị nghệ thuật cao và là nguồn sử liệu quý giá. Bộ nhạc khí dân gian cúa họ gồm: chiêng cồng, trống, sáo, đàn, kèn v.v…

Nhà dân Chu Ru - vietnamhoc.net
Nhà ở của người CHU RU ở Đơn Dương, Lâm Đồng (Nguồn: Thông Tấn Xã Việt Nam)

MỜI XEM:
◊  CỘNG ĐỒNG 54 Dân tộc Việt Nam – Phần 1.
◊  Người BA NA trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người BỐ Y trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người BRÂU trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người BRU-VÂN KIỀU trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người CHƠ RO trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người CHĂM trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người CHU RU trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  English version (en-VersiGoo): The BRAU Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The BO Y Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The BA NA Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The BRU-VAN KIEU Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The CHO RO Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The CHAM Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The CHU RU Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The CHUT Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The COMMUNITY of  54 Ethnic Groups in Vietnam – Section 1.
◊  v.v…

CHÚ THÍCH:
1 :  … đang cập nhật…

BAN TU THƯ
06 /2020

GHI CHÚ:
◊  Nguồn văn liệu và hình ảnh: 54 Dân tộc Việt Nam, NXB. Thông Tấn, 2008.
◊  Các chú thích bổ sung và chữ nghiêng do Ban Tu Thư – thanhdiavietnamhoc.com thiết lập.

(Visited 329 times, 1 visits today)