NGƯỜI KHƠ ME trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em ở Việt Nam

NGƯỜI KHƠ ME trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em ở Việt Nam

   Dân tộc KHƠ ME ở nước ta hiện có khoảng 1.112.286 người. Đồng bào sống tập trung tại các tỉnh Sóc Trăng1, Vĩnh Long2, Trà Vinh3, Cần Thơ4, Kiên Giang5, An Giang6. Họ có tên gọi khác là Việt gốc Miên, Khơ Me Krôm.

   Là một tộc người trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, người KHƠ ME đã sinh sống lâu đời ở đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bào KHƠ ME có tiếng nói và chữ viết riêng. Tiếng nói của họ thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơme. Đồng bào KHƠ ME cư trú xen kẽ với đồng bào Kinh, Hoa trong các phum, sóc, ấp. Nhà ở của người KHƠ ME làm đơn giản, nền đất, mái lợp lá dừa nước, ít nhà lợp ngói. Nhà thường làm theo kiểu mái dài về phía sau. Kích thước, số đo khi dựng nhà thường dùng con số lẻ như chiều cao 5 mét, 7 mét và cửa thường quay hướng Đông. Người KHƠ ME đã biết thâm canh lúa nước từ lâu đời. Kỹ thuật chọn giống lúa, làm thủy, tháu chua, rửa phèn, cải tạo đất… của họ khá cao. Dưa hấu là cây trồng khá phổ biến ở nhiều địa phương có người KHƠ ME sinh sống. Ngoài trồng trọt họ còn chăn nuôi trâu bò để cày kéo, nuôi lợn, gà, chăn vịt đàn, thả cá và phát triến các nghề thủ công như dệt gốm, làm đường thốt nốt.

   Ngoài tín ngưỡng dân gian, người KHƠ ME Nam Bộ theo đạo Bà La MônPhật giáo Nam Tông. Họ theo Phật giáo là chủ yếu. Mỗi ấp đều có một ngôi chùa. Chùa KHƠ ME là tụ điểm sinh hoạt văn hóa-xã hội của họ. Phần lớn thanh niên, thiếu niên người KHƠ ME đều vào chùa tu học để trau dồi đức hạnh và kiến thức. Hiện nay ở Nam Bộ có trên 400 ngôi chùa KHƠ ME. Ngoài dạy chữ, dạy giáo lý nhà Phật các chùa KHƠ ME còn dạy kinh nghiệm sản xuất cho các Phật tử.

   Đồng bào KHƠ ME Nam Bộ có nhiều phong tục, tập quán và có nền văn hóa nghệ thuật rất độc đáo. Những chùa lớn thường có đội trống, kèn, đàn, có đội ghe ngo… Hàng năm người KHƠ ME có Tết té nước và nhiều ngày hội lớn: Chôn chơ nam thơ mâỵ (Năm mới), lễ Phật đản, lễ Đôn ta (xá tội vong nhân), Ooc bom boóc (cúng trăng), vv…

Dân tộc KHƠ ME - vietnamhoc.net
Người KHƠ ME rải thóc (Nguồn: Thông Tấn Xã Việt Nam)

MỜI XEM:
◊  CỘNG ĐỒNG 54 Dân tộc Việt Nam – Phần 1.
◊  Người BA NA trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người BỐ Y trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người BRÂU trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người BRU-VÂN KIỀU trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người CHƠ RO trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người CHĂM trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người CHỨT trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người CỐNG trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người CƠ HO trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người GIẤY trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người CỜ LAO trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người DAO trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.

MỜI XEM THÊM:
◊ English version (en-VersiGoo): The BRAU Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The BO Y Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊ English version (en-VersiGoo): The BA NA Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The BRU-VAN KIEU Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊ English version (en-VersiGoo): The CHO RO Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊ English version (en-VersiGoo): The CHAM Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊ English version (en-VersiGoo): The CHUT Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊ English version (en-VersiGoo): The CONG Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊ English version (en-VersiGoo): The CO HO Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊ English version (en-VersiGoo): The CO LAO Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The DAO Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The GIAY Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The GIA RAI Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The HOA Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The KHANG Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The KHMER Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The COMMUNITY of  54 Ethnic Groups in Vietnam – Section 1.
◊  English version (en-VersiGoo): The COMMUNITY of  54 Ethnic Groups in Vietnam – Section 2.
◊  v.v…

CHÚ THÍCH:
1 :  … đang cập nhật…

BAN TU THƯ
08 /2020

GHI CHÚ:
◊  Nguồn văn liệu và hình ảnh: 54 Dân tộc Việt Nam, NXB. Thông Tấn, 2008.
◊  Các chú thích bổ sung và chữ nghiêng do Ban Tu Thư – thanhdiavietnamhoc.com thiết lập.

(Visited 337 times, 2 visits today)