NGƯỜI SI LA trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em ở Việt Nam

NGƯỜI SI LA trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em ở Việt Nam

    Người SI LA còn có tên gọi khác là Cú Dề Xừ, Khả Pé. Họ sống ở các bản Seo Hải, Si Thâu Chái, thuộc xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu1. Dân số khoảng 1.006 người. Tiếng nói dân tộc Si La thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng-Miến2.

    Người SI LA sống bằng nghề trồng lúa nưong, ngô. Gần đây họ đã phát triển nhiều ruộng nước. Tuy nông nghiệp đóng vai trò chính nhưng săn bắn và hái lượm vẫn có ý nghĩa đối với đời sống của họ.

    Người SI LA ở nhà trệt, có bếp lửa đặt giữa nhà. Phụ nữ ăn vận khá độc đáo, đặc biệt là mảng ngực áo bằng vải khác màu với áo, đính kín xu bạc, xu nhôm. Khăn đội đầu của nữ cũng khác nhau theo lứa tuổi. Các cô thường đeo chiếc túi bằng dây rừng, được trang trí những tơ chỉ đỏ sặc sỡ. Ngày nay, đa số người SI LA để răng trắng, nhưng theo tục cũ thi đàn ông nhuộm răng đó, đàn bà nhuộm răng đen.

    Người SI LA có nhiều dòng họ. Quan hệ trong họ khăng khít, chặt chẽ. Trưởng họ là ngưòi đàn ông cao tuổi nhất, có vai trò quan trọng đối với các thành viên và có trách nhiệm tổ chức mọi sinh hoạt chung của họ mình, đặc biệt là việc thờ cúng.

    Trong xã hội, ngoài trưởng họ, người SI LA rất coi trọng các thầy cúng, thầy mo. Trong hôn nhân, phong tục Si La có đặc điểm là làm lễ cưới hai lần, lần thứ hai sau lần trước khoảng một năm. Nhà trai phải có khoản tiền cưới trao cho nhà gái mới được đón dâu về nhà mình.

    Theo phong tục SI LA, nghĩa địa chung của bản đặt ở phía dưới khu cư trú, trong đó mộ những người cùng họ được quầy quần bên nhau. Người SI LA dựng nhà mồ trước khi đào huyệt. Họ chôn người quá cố bằng quan tài gỗ độc mộc. Tuy không tảo mộ, cải táng nhưng con cái phải đế tang cha, mẹ ba năm.

    Người SI LA thực hiện nhiều lễ thức tôn giáo, quan trọng nhất là thờ cúng tổ tiên và cúng bản và các nghi lễ liên quan đến nông nghiệp.

    Đời sống của người SI LA nay đã được cáải thiện nhiều nhưng hiện vẫn còn thấp. Họ đang đứng trước nhiều khó khăn cần được các cấp, các ngành quan tâm, hỗ trợ.

Bản dân tộc Si La - vietnamhoc.net
Bản dân tộc SI LA (Nguồn: Thông Tấn Xã Việt Nam)

MỜI XEM:
◊  CỘNG ĐỒNG 54 Dân tộc Việt Nam – Phần 1.
◊  Người BA NA trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người BỐ Y trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người BRÂU trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người BRU-VÂN KIỀU trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người CHƠ RO trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người CHĂM trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người CHỨT trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người CỐNG trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người CƠ HO trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người GIẤY trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người CỜ LAO trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.
◊  Người DAO trong Cộng đồng 54 Dân tộc anh em Việt Nam.

MỜI XEM THÊM:
◊ English version (en-VersiGoo): The BRAU Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The BO Y Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊ English version (en-VersiGoo): The BA NA Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The BRU-VAN KIEU Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊ English version (en-VersiGoo): The CHO RO Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊ English version (en-VersiGoo): The CHAM Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊ English version (en-VersiGoo): The CHUT Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊ English version (en-VersiGoo): The CONG Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊ English version (en-VersiGoo): The CO HO Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊ English version (en-VersiGoo): The CO LAO Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The DAO Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The GIAY Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The GIA RAI Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The HOA Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The KHANG Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The KHMER Community of 54 Ethnic Groups in Vietnam.
◊  English version (en-VersiGoo): The COMMUNITY of  54 Ethnic Groups in Vietnam – Section 1.
◊  English version (en-VersiGoo): The COMMUNITY of  54 Ethnic Groups in Vietnam – Section 2.
◊  v.v…

CHÚ THÍCH:
1 :  … đang cập nhật…

BAN TU THƯ
09 /2020

GHI CHÚ:
◊  Nguồn văn liệu và hình ảnh: 54 Dân tộc Việt Nam, NXB. Thông Tấn, 2008.
◊  Các chú thích bổ sung và chữ nghiêng do Ban Tu Thư – thanhdiavietnamhoc.com thiết lập.

(Visited 106 times, 1 visits today)