Tiền nhiều để làm gì?

–  Cuối cùng rồi – bản án Vua Càfê cũng đã khép lại.

–  Khép lại theo cách nào?

–  Đường ai nấy đi!

–  Chả nhẽ cả hai ra đi “bằng tay không“?!

–  “Không dám đâu“! Mỗi người một “bao nhiều tiền“!

–  Nhưng báo chí có đặt câu hỏi: “tiền nhiều để làm gì?” (1)

–  Trước hết! để ăn chia theo “tứ-lục”! nghĩa là….

–  Nghĩa là – Nhà vua ăn sáu – Hoàng hậu ăn bốn.

–  Nhà báo không hỏi theo cách đó!

–  Theo cách nào nữa! Chả nhẽ theo cách – để “nước mắt” và “nụ cười” – hai mặt đối lập của Kịch bản sân khấu để làm nên cái kết “có hậu“.

……………………

(1) Theo Tuyết MaiTuổi trẻ 28/3/2019.

(Visited 16 times, 1 visits today)